שונות

ניתוחים של מומי לב מולדים: רשימת ספרות. מדע בסיסי, פרסומים

וידאו

פרופ' סמולינסקי מסביר בגובה העיניים על הלב, תיפקודו, והדרכים לתקנו